R
CONNECTIVITY
 • Pagpalambo sa uba'ng Barangay
 • Pagsumpay sa mga kadalanan(sulod sa syudad ug sa mga kasikbit nga lugar)
 • Insakto nga inter-modal terminal
ACCESS TO BASIC UTILITIES
 • Matag panimalay adunay kurente
 • Pagsulod sa uban serbisyo'ng panubig
 • Tubig ug kurente sa bag-ong patigayon
COLLABORATIVE MANAGEMENT
 • Pagpanagsabot sa mga ka-barangayan
 • pagpanagsabot sa mga ka-lungsuran
 • CDORBMC
 • MBDA
SMART CITY
 • Pagsumpay sa mga CCTV ug Traffic Management System
 • Digital Connection sa mga kabarangayan
 • WIFI access sa tanang barangay
INNOVATION AND RESEARCH
 • Panagsabot sa Gobyerno, Industriya ug Akademia
 • Pagpasulod sa mga bago nga teknolohiya
I
PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP
 • Pakiglambit sa pribadong sector sa pagbuhat sa Inprastraktora, Livelihood Program ug mga Patigayon
 • Pagrekognisa sa mga inisiatibo sa pribadong sektor
CAPACITY IMPROVEMENT
 • Pagpataas sa kapasidad sa mga empleyado sa gobyerno
 • Pagpamubo sa mga prosesso sa gobyerno
 • Kapasidad sa pagkama-abiabihon sa mga empleyado
PEOPLES ENGAGEMENT
 • Kalambigitan sa mga CSO ug katawhan sa pangagamhanan sa barangay ug syudad
 • Pagbalik sa City/Barangay poverty Reduction Action Team
 • Peoples' Consultation Day
REVENUE GENERATION
 • Tun-an pagusab ang mga balayronon sa syudad (Revenue Code)
 • Pagkolekta sa angay kolektahon nga buhis
TRANSPARENCY ACCOUNTABILITY
 • Dayag nga pagpadagan sa Gobyerno
 • Mayor's report para sa kalambuan sa dakbayan
 • Kalambigit sa katawhan sa pagplano, pag implementar ug pagmonitor
DATA-DRIVEN MANAGEMENT
 • Community-Based Monitoring System
 • Geographic Information System
 • Naka-sentro ug na-analisar ang mga datos sa dakbayan
S
UNIVERSAL HEALTHCARE
 • Ipadayun ang pag-improve sa mga Health Centers ug Hospital System
 • Libre'ng serbisyong medical
 • Ipataas ang kapasidad sa mga health workers
EDUCATION AND SKILLS DEVELOPMENT
 • 10,000 scholarships apil sa medical courses
 • Market-driven NC2 skills trainings sa TVI sa city
 • Ayohon pa ang uban basic-ed nga eskwelahan
FOOD SECURITY
 • Programa para sa malungtaron nga supply sa barato nga pagkaon
 • Food preservation & food stock-piling
HOUSING AND HUMAN SETTLEMENT
 • Suporta para sa mga Community Mortgage Programs
 • Padayun ang mga Housing Projects ug Land Titling
SOCIAL PROTECTION
 • Programa para sa PWDs, IPs, SCs, CICLs, Women, Children, VDCs & Solo Parents
 • PDL Rehabilitation
 • Social Ensurance
DISASTER RESILIENCE
 • Social Ensurance
 • BDRRM-CDRRM upgrade
 • Ipataas ang kapasidad sa atong Fire Department
PEACE, ORDER AND HUMAN SECURITY
 • Agresibo nga pagsumpo sa droga
 • Hugot nga suporta alang sa kapulisan
 • Community Volunteer Force
 • Social services sumpay sa ELCAC
E
PRODUCTIVITY IMPROVEMENT IN AGRICULTURE & FISHERIES
 • Production ug marketing sa mga Industrial Crops
 • Livestocks, Poultry ug Marine products
 • Crop Insurance
 • Mechanization ug post-harvest support
EMPLOYMENT & JOB-SECURITY
 • Skills & skills requirement inventory
 • Incentive alang MSME nga mkahatag ug trabaho
MSME SUPPORT & DEVELOPMENT
 • Pagrehistro sa MSME
 • Teknikal nga suporta sa mga MSME
 • Access sa dugang kapital ug business recovery ug continuity support
CULTURE PROMOTION & TOURISM DEVELOPMENT
 • Pagtukod sa mga lugar tourism ug kalihukan
 • Pagbaligya sa mga serbisyong turismo
MARKET DEVELOPMENT
 • Pagtiwas sa mga public markets
 • Pagplastar sa mga Brgy talipapa
 • pagtukod ug Night Markets
COOPERATIVE DEVELOPMENT
 • Pagsuporta sa kooperatiba
 • Pag-apil sa kooperatiba sa mga livelihood programs sa syudad
TRADE & INVESTMENT PROMOTION
 • City initiated On-line marketing system
 • Pagpromote sa mga produkto sa mga gagmay ug dagko nga patigayon sa dakbayan
ENVIRONMENT & NATURAL RESOURCE MANAGEMENT
 • Reforestation & Watershed Rehab
 • Solid Waste Management
 • Water & Sanitation
 • CRM Programs